தேடல்


6:85
6:85 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ‌ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَۙ‏
وَزَكَرِيَّا இன்னும் ஸகரிய்யாவை وَيَحْيٰى இன்னும் யஹ்யாவை وَعِيْسٰى இன்னும் ஈஸாவை وَاِلْيَاسَ‌ؕ இன்னும் இல்யாûஸ كُلٌّ எல்லோரும் مِّنَ الصّٰلِحِيْنَۙ‏ நல்லோரில்
6:85. இன்னும், ஜகரிய்யா, யஹ்யா, ஈஸா, இல்யாஸ் - இவர்கள் யாவரும் (நேர் வழிசார்ந்த) ஸாலிஹானவர்களில் நின்றுமுள்ளவர்களே.
37:123
37:123 وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَؕ‏
وَاِنَّ இன்னும் நிச்சயமாக اِلْيَاسَ இல்யாஸ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَؕ‏ தூதர்களில் உள்ளவர்தான்
37:123. மேலும், நிச்சயமாக இல்யாஸும் முர்ஸல்(களில் - தூதராக அனுப்பப்பட்டவர்)களில் ஒருவர் தாம்.
37:130
37:130 سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ‏
سَلٰمٌ ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும் عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ‏ இல்யாசுக்கு
37:130. “ஸலாமுன் அலா இல்யாஸீன்” இல்யாஸீன் மீது ஸலாமுண்டாவதாக.