தொழாதோர் கதி
74:42   مَا سَلَـكَكُمْ فِىْ سَقَرَ‏
74:42. “உங்களை ஸகர் (நரகத்தில்) நுழைய வைத்தது எது?” (என்று கேட்பார்கள்.)
74:43   قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَۙ‏
74:43. அவர்கள் (பதில்) கூறுவார்கள்: “தொழுபவர்களில் நின்றும் நாங்கள் இருக்கவில்லை.